Zoek
Filters
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.

Privacy wetgeving

Lely International N.V., gevestigd aan de Cornelis van der Lelylaan 1 3147PB Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Cornelis van der Lelylaan 1

3147PB Maassluis, Nederland

Tel.: +31 (0)88 122 82 21

E-mail: communications@lely.com

www.lely.com

 

 

Lely International N.V. (hierna te noemen “Lely” of “wij”) vind het bewaken van privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring verklaren wij:

 

 •   Waarop deze privacyverklaring van toepassing is;
 •   Welke persoonsgegevens wij verwerken en op welke manier;
 •   Voor welke doeleinden wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 •   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 •   Welke bewaartermijnen wij hanteren;
 •   Met wie wij jouw persoonsgegevens delen;
 •   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 •   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 •   Hoe je contact met ons op kunt nemen.

 

Indien je jonger bent dan 16 jaar, dient een van jouw ouders dan wel jouw wettelijk voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in deze privacyverklaring.

 

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken van iedereen die gebruik maakt of heeft gemaakt van onze websites, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Hieronder zijn de onderstaande websites en inbegrepen:

-          www.lely.com

-          merchandise.lely.com


 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Lely International N.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 •   Je Basisgegevens (jouw voor- en achternaam, tussenvoegsel);
 •   Je Contactgegevens (jouw e-mailadres, postadres en telefoonnummer)
 •   Je bank/gironummer;
 •   Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.
 •   Gegevens over je activiteiten op onze website
 •   Je CV en persoonlijke motivatiebrief wanneer je solliciteert op een functie bij ons

 

Doel van de verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 •   Het voorbereiden of uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten;
 •   Het leveren van bestelde producten en diensten;
 •   Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie;
 •   Het versturen van informatie over kortingen en of acties, mits je hiervoor je toestemming hebt gegeven. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet meer wenst te ontvangen.
 •   Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van Lely, de partners van Lely of andere partijen waarmee we samen werken. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet meer wenst te ontvangen.
 •   Initieel beoordelen of je een potentieel geschikte kandidaat bent voor een vacature.
 •   Lely analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lely bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy beleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

 

Met wie we je persoonsgegevens delen

Lely verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

                                                                         

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lely maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Lely gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor onze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Lely en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jouw of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar communications@lely.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Lely wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lely neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via communications@lely.com

top